• +90 370 412 78 05
  • info@korkut-av.com

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

AİLE ve MİRAS HUKUKU

 

Korkut & Aydın Avukatlık, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki nişanlanma, evlenme, boşanma ile evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsayan aile hukuku alanında ve soybağı kurulması, vesayet, hısımlık, evlat edinme gibi diğer konularda aile hukukundan doğan ihtilafların çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, ve ilgili uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler çerçevesinde hizmet vermektedir.

Miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsayan miras hukuku alanında müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, müvekkillerimiz taraf oldukları ve yargıya intikal eden ihtilaflarda tarafımızca temsil edilmektedir.

·         Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması

·         Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

·         Eşler arasında mal rejimi , mal paylaşımı ve katkı payı davaları

·         Soy bağına ilişkin davalar             

·         Vasi ve velayet ile ilgili tüm hukuki süreçler

·         Evlat edinme

·         Nişanlanmanın sona ermesinde kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi

·         Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü

·         Tanıma-Tenfiz Davaları

·         Vasiyetnamenin hazırlanması ve iptali

·         Mirasçılık belgesinin iptali

·         Mirasın reddi davası

·         Muris muvazası davaları

·         İzaleyi şüyu davaları

·         Tenkis davaları

·         Veraset ilamı

·         Mirastan feragat işlemleri

·         Ölünceye kadar bakma sözleşmesi

https://korkut-av.com/uploads/activity_v/1140x705/family-law-3.pngwhatsapp