• +90 370 412 78 05
  • info@korkut-av.com

İcra ve İflas Hukuku

İCRA ve İFLAS HUKUKU

 

Korkut & Aydın Avukatlık, müvekkillerine, hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda uzman kadrosu ve deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. Avukatlık büromuz tarafından; her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, malvarlıkları üzerinde haciz tatbiki, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki destek hizmeti sağlanmaktadır.

·         Alacakların tahsiline ilişkin icra ve iflas takipleri

·         Haciz işlemleri

·         Karşılıksız çek davalarının açılması ve dava sürecinin takibi.

·         İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz,

·         İpoteğin paraya çevrilmesi,

·         İstihkak davaları,

·         Menfi tespit davaları

·        Borçlu ya da alacaklılar ile karlı taraflar arasında borç tasfiye görüşmeleri ve sulh protokolleri hazırlanması

https://korkut-av.com/uploads/activity_v/1140x705/whatsapp-image-2020-09-16-at-11-26-51.jpegwhatsapp