• +90 370 412 78 05
  • info@korkut-av.com

Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

 

Tüketicilerin almış oldukları mallar veya hizmetlerin, gösterilen örneğe uymaması veya taşıması gereken özellikleri haiz olmaması halinde, tüketicilerin tazminat hakkı başta olmak üzere birtakım seçimlik hakları doğmaktadır. Yine tüketicilerin yapmış oldukları tüketici kredisi sözleşmeleri nedeniyle bankalar tarafından işlem ücreti, kredi yapılandırma ücreti, komisyon veya benzeri masraflar adı altında alınan ücretler nedeniyle birçok ihtilaf yaşanmaktadır. Aynı zamanda inşaat sözleşmeleri, icra ve iflasa ilişkin birçok hukuki ilişkinin tüketici hukuku ile iç içe girmiş olması nedeniyle tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık önem arz etmektedir. Bu alanda büromuz hem tüketici hem de üreticiler ile, karşılaşılan sorunları çözüme ulaştırma konusunda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

·         Tüketici mahkemesinde davalar açılması ve süreç takipleri

·         Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapacağı başvurular

·         Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapacağı başvurular,

·         Bayilik ve şube ilişkilerinin kurulması,

·         Ayıplı mal veya ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi

·         Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde yapılacak işlemler

·         Tüketici hukukuna ilişin arabuluculuk faaliyetlerinin yürütlmesi

·         Tüketici mevzuatı çerçevesinde mal veya hizmet sunan gerçek kişi ya da şirketlere danışmanlık hizmetleri sağlanması,

·        Mal ve hizmet satışına ilişkin sözleşme ve işlemlerin tüketici mevzuatı ve hukuka uygunluğu hakkında danışmanlık hizmetleri sağlanması,

·         Tüketici mevzuatı kapsamında ürün kullanma kılavuzlarının ve diğer ilgili belgelerin hazırlanması

·         Yargı mercilerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü

 

https://korkut-av.com/uploads/activity_v/1140x705/whatsapp-image-2020-09-16-at-11-23-25.jpegwhatsapp