• +90 370 412 78 05
  • info@korkut-av.com

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

Korkut & Aydın Avukatlık, özellikle 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nu kabulünden sonra günün ekonomik ve çalışma koşullarında çok büyük önem arz eden Türk İş Hukuku alanında müvekkillerine ve kurumsal müvekkillerinin idari birimlerine gerekli desteği ve her türlü hizmeti sağlamanın yanında, yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması hizmeti vermektedir. İleride oluşabilecek hukuki ihtilafları en aza indirebilmek için taraflar arasında karşılıklı taahhüt ve hakları ayrıntılı bir şekilde düzenleyen sözleşmelerin büyük önem taşıdığının bilincinde olan uzman avukat kadrosu ile müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve hizmet sunmaktadır.

·         İş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacakları hesaplamaları

·         Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri

·         İşçilik alacakları

·         İşe iade davası

·         İş sözleşmelerinin düzenlenmesi

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

·         Fazla Çalışma (Fazla Mesai) Ücreti  Hesaplaması, Ücret Tespiti 

·         Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti ,Yıllık İzin Ücreti  Hesaplamaları

·         Eşit Davranma Borcu ve Ayrımcılık Tazminatı

·         Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Hesaplamaları

·         Kötü niyet  Tazminatı ,Sendikal Tazminat

·         Hizmet tespiti davaları ,Meslek Hastalığı ve Ölümlü ve yaralanmalı iş kazası tazminat davaları

https://korkut-av.com/assets/dist/img/default.pngwhatsapp